หนังโป๊กับความสมควรในการยกย่องส่งเสริมในไทย

ผมไม่แน่ใจว่า สิ่งเหล่านี้นั้นกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยในอนาคตแล้วหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ เริ่มเห็นสื่อทีวีในประเทศไทยหลายๆช่องนั้นทำข่าวเกี่ยวกับดารา AV ญี่ปุ่นที่มาแสดงในหนังของประเทศไทย และเรามีการยกย่องนางเอกAV จากประเทศอื่นๆมากเกินไปหรือไม่ เรื่องนี้จึงกำลังกลายเป็นประเด็นที่มีความร้อนแรงมากในปัจจุบัน เพราะกลายเป็นเรื่องที่อาจทำให้คนในสังคมก่อปัญหาขึ้นมาได้ต้องบอกว่าในหนังโป๊นั้น นักแสดงทุกคนต่างมีพื้นฐานทางจิตใจที่แตกต่างกัน และยิ่งถ้าเป็นหนังโป๊ที่มีการแสดงในบ้านของเราแล้วนั้นดูเหมือนว่าสังคมจะยังไม่ยอมรับหรือว่าไม่ให้เกียรติสักเท่าไหร่ เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วแสดงว่า เท่ากับเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กๆนั้นอยากเข้ามาเป็นดาราAV กันมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ผลดีแต่ประการใดเลย

สำหรับการเป็นนักแสดงAV นั้นในต่างประเทศค่อนข้างที่จะมีระเบียบหรือขั้นตอนที่เข้มงวดมากๆ อันเนื่องมาจากการดูและในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชากร เพื่อไม่ให้ประชากรในชาตินั้นมาหมกมุนอยู่แต่กับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อคนในชาติเสียเท่าไหร่นัก แต่ก็เพื่อลดปัญหาอาชญากร จึงจำเป็นต้องคงการแสดงหนังโป๊ของคนในชาติเอาไว้

แต่เนื่องจากกฎหมายในประเทศไทย เรายังไม่รับรองเรื่องของการอนุญาตให้มีนักแสดงหนังโป๊2017ได้ จึงยังถือว่าการถ่ายทำAVในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางอาชญากรรมขึ้นมาได้ ซึ่งไม่คุ้มเอาเสียเลยหากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาค่ะ ยิ่งเราได้เห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยๆยิ่งทำให้ตระหนักเลยว่า หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้ว พวกเขาจะทำการแก้ปัญหากันอย่างไร

ดังนั้นโปรดอย่าทำแบบนี้ในประเทศไทยค่ะ ที่สุดแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงแสดงความไม่ยอมรับในตัวของนักแสดงAV เช่นเดิม เพราะว่าหากยังให้การยอมรับอยู่แสดงว่า เรากำลังจะถูกวัฒนธรรมที่ไม่ดีงามอื่นๆเข้ามาครอบครองหรือมาทำลายความดีงามของประเทศไทยลงไป และนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนทั้งชาติต้องการอย่างแน่นอน

สรุปแล้ว เราจึงไม่ควรที่จะทำการยกย่องนางเอกAV ให้ออกหน้าออกตาอย่างที่สื่อหลายๆช่องนั้นทำกัน เพราะการทำแบบนี้นอกจากจะเป็นการดูถูกคนดูแล้ว ยังกลายเป็นการดูถูกวัฒนธรรมของคนในชาติไทยด้วย ซึ่งหากบรรพบุรุษมาเห็นลูกหลานกระทำการอย่างนี้แล้ว เราอาจมีแผ่นดินที่เรืองรองด้วยวัฒนธรรมชาวพุทธที่ไม่มีอีกต่อไปในอนาคตก็ได้ครับ